Επηρεάζει η αλλαγή καταχωρητή την λειτουργία της σελίδας και των emails μου; | eSEO.gr
10/05/2018 e-seo inc

Επηρεάζει η αλλαγή καταχωρητή την λειτουργία της σελίδας και των emails μου;

You are here:
  • KB Home
  • Domain Names
  • Επηρεάζει η αλλαγή καταχωρητή την λειτουργία της σελίδας και των emails μου;
< Back

Η λειτουργία της σελίδας και των emails σας δεν επηρεάζεται από την αλλαγή καταχωρητή. Κατά τη μεταφορά ενός ονόματος χώρου από μία εταιρία στην Top.Host, μεταφέρονται και οι εξυπηρετητές, συνεπώς δεν υπάρχει καθόλου downtime σε καμία από τις υπηρεσίες φιλοξενίας.