Τι είναι η JAVA; | eSEO.gr
10/05/2018 e-seo inc

Τι είναι η JAVA;

You are here:
< Back

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα γενικού σκοπού που βασίζεται στην δομημένη σε κλάσεις λογική προγραμματισμού. Σκοπός της Java είναι να επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν κώδικα ο οποίος εκτελείται οπουδήποτε (wright once run anywhere) που σημαίνει ότι ο μεταγλωττισμένος κώδικας Java μπορεί να τρέξει σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν την Java, χωρίς την ανάγκη να γίνει ξανά μεταγλώττιση.