Τι είναι Quality Score; | eSEO.gr
10/05/2018 e-seo inc

Τι είναι Quality Score;

You are here:
< Back

Quality Score, δείκτης ποιότητας, είναι το πόσο ποιοτικές είναι οι διαφημίσεις μας σε συνδυασμό με τις λέξεις κλειδιά που έχουμε χρησιμοποιήσει και την σελίδα προορισμού που στέλνουμε τον χρήστη. Σε μια κλίμακα 1-10, όσο μεγαλύτερο είναι το quality score τότο περισσότερο μπορούμε να κερδίσουμε υψηλότερη θέση για τη διαφήμισή μας αλλά και χαμηλότερο CPC!